Region Stockholm Kontaktcenter, samtalsbokning och kö

Kontaktcenter, samtalsbokning och kö

Region Stockholm, Stockholm

Upphandlingen utgör en ramavtalsupphandling och omfattar funktioner för kontaktcenter, samtalsbokning och kö till Region Stockholm. För detaljerad beskrivning se upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

RS 2022-0353