Region Stockholm Konsulttjänster vid flytt- och inredningsprojekt - Projektledningstjänster

Konsulttjänster vid flytt- och inredningsprojekt - Projektledningstjänster

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, STOCKHOLM

Region Stockholm har för avsikt att upphandla konsulttjänster för flytt och inredningsprojekt, projektledningstjänster.Lot nr.: 1

Allmän del (1)

Region Stockholm har för avsikt att upphandla konsulttjänster för flytt och inredningsprojekt, projektledningstjänster.

Last tender date: 04/02/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Stockholm - Serviceförvaltningen

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=8673

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=8673&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 04/29/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Sanningsförsäkran och kvalificering - Väljs av anbudsgivare som avser att direkt i anbudet ifylla sanningsförsäkran samt bifoga bevis för uppfyllande av kvalificeringskrav

"ESPD" respektive "Sanningsförsäkran och kvalificering" utgör valbara delar beroende på om anbudsgivaren önskar lämna en egenförsäkran eller ifylla sanningsförsäkran och bifoga bevis för uppfyllande av kvalificeringskrav direkt i upphandlingen. "Sanningsförsäkran och kvalificering" väljs av anbudsgivare som avser direkt i anbudet ifylla sanningsförsäkran samt bifoga bevis för uppfyllande av kvalificeringskrav. Anbudsgivaren måste då med anbudet inlämna samtliga efterfrågade bevis. OBS! Anbudsgivaren måste välja en av dessa.

Last tender date: 04/02/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Stockholm - Serviceförvaltningen

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=8673

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=8673&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 04/29/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

Projektledningstjänster

Region Stockholm har för avsikt att upphandla konsulttjänster för flytt och inredningsprojekt, projektledningstjänster.

Last tender date: 04/02/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Stockholm - Serviceförvaltningen

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=8673

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=8673&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 04/29/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2024-0013