Region Stockholm Konsulttjänster säkerhet, SLL1667, 2024

Konsulttjänster säkerhet, SLL1667, 2024

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, STOCKHOLM

Upphandlingen utgör en samordnad ramavtalsupphandling och omfattar Konsulttjänster inom säkerhetsområdet till Region Stockholms förvaltningar och bolag.

Upphandlingen består av fyra (4) avtalsområden:

Avtalsområde 1: Krisberedskap

Avtalsområde 2: Civilt försvar

Avtalsområde 3: Säkerhetsskydd

Avtalsområde 4: Utredning och omvärldsbevakning

Varje avtalsområde avser en sammanhållen tjänst, där anbud ska lämnas på hela avtalsområdet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2024-0054