Region Stockholm Konsulttjänster inom miljö och hållbarhet 2024, SLL1651

Konsulttjänster inom miljö och hållbarhet 2024, SLL1651

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, STOCKHOLM

Svar på ev. frågor sker efter nyårshelg.

Omr. 1 Säkerhetsrådgivning

Omr. 2 Läkemedel

Omr. 3 Miljöutredningar inom giftfri miljö

Omr. 4 Miljöutredningar inom klimat och cirkularitet

Omr. 5 Miljö i upphandling

Omr. 6 Hållbarhetsutbildningar

Omr. 7 Hållbara leveranskedjor

Omr. 8 Flygbuller

Omr. 9 Energi

Omr. 10 Konsulter inom strategisk hållbarhetLot nr.: 1

Allmän del

Konsultjänster inom miljö- och hållbarhet uppdelad inom 10 separata avtalsområden.

1 Säkerhetsrådgivning 1MSEK

2 Läkemedel 1MSEK

3 Miljöutredningar inom giftfri miljö 1,5MSEK

4 Miljöutredningar inom klimat och cirkularitet 1,5MSEK

5 Miljö i upphandling 1MSEK

6 Hållbarhetsutbildningar 2MSEK

7 Hållbara leveranskedjor  5MSEK

8 Flygbuller 1,5MSEK

9 Energi 3MSEK

10 Strategisk hållbarhet 1MSEK

Last tender date: 02/01/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Stockholm - Serviceförvaltningen

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=4844

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=4844&GoTo=Tender

Duration contract start date : 03/14/2024 23:00:00

Duration contract end date : 03/12/2026 23:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Criteria definitions: Quality: 700 (Inom upphandlingen avtalsområde 2-9 finns andra tilldelningskriterier än endast pris. Inom 1 och 2 utvärderas endast pris. Olika för alla, läs i Kravspecifikation och Anbudsinfordran. )Lot nr.: 2

Krav på inlämning uppgifter

Vid krav på inlämning uppgifter gäller att det går att skriva in text direkt i formuläret eller bifoga fil.

Last tender date: 02/01/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Stockholm - Serviceförvaltningen

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=4844

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=4844&GoTo=Tender

Duration contract start date : 03/14/2024 23:00:00

Duration contract end date : 03/12/2026 23:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-01-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2023-0278