Region Stockholm Konsultstöd C02-uppdrag, Miljöbalksuppdrag och miljöcontrolleruppdrag m.m.

Konsultstöd C02-uppdrag, Miljöbalksuppdrag och miljöcontrolleruppdrag m.m.

Locum AB

Locum har behov av följande tjänster:

- Utföra intern CO"-revision och andra CO2-relaterade uppgifter kopplat till reservkraftsanläggningar med tillstånd för utsläpp av koldioxid (CO2) samt stöd och hjälp vid externrevision med handel med utsläppsrätter

- Utföra uppdrag i miljöbalksärenden till exempel anmälnings- och tillståndsärenden, utredningar med mera.

- Bemanning av Locums interna roll som miljöcontroller.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2022-1127