Region Stockholm Konsultläkare till färdtjänsten

Konsultläkare till färdtjänsten

Region Stockholm, Trafiknämnden, STOCKHOLM

Nuvarande avtal för konsultläkartjänst går ut 2024-03-31, mot denna bakgrund startas en ny upphandling för att täcka behovet av denna tjänst. Konsultläkaren ska bistå färdtjänsthandläggaren med bedömning av färdtjänstbehov.Lot nr.: 1

Konsultläkare till färdtjänsten

Nuvarande avtal för konsultläkartjänst går ut 2024-03-31, mot denna bakgrund startas en ny upphandling för att täcka behovet av denna tjänst. Konsultläkaren ska bistå färdtjänsthandläggaren med bedömning av färdtjänstbehov.

Last tender date: 01/10/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Stockholm, Trafiknämnden

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3309

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3309&GoTo=Tender

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Egenförsäkran åberopat företag

Nuvarande avtal för konsultläkartjänst går ut 2024-03-31, mot denna bakgrund startas en ny upphandling för att täcka behovet av denna tjänst. Konsultläkaren ska bistå färdtjänsthandläggaren med bedömning av färdtjänstbehov.

Last tender date: 01/10/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Stockholm, Trafiknämnden

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3309

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3309&GoTo=Tender

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-10)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2023-12-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

TN 2023-0784