Region Stockholm Kognitiva bedömningar

Kognitiva bedömningar

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Upphandlingen omfattar utförande av kognitiva bedömningar inför skolstart för barn 0-6 år på remiss från Habilitering & Hälsa/SLSO. Uppdraget är ett komplement till den regiondrivna vården.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-28)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-02-14

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 2023-0173