Region Stockholm Klinisk neurofysiologi

Klinisk neurofysiologi

Region Stockholm, Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva klinisk neurofysiologi. Förfrågningsunderlag och ansökningsblankett finns att hämta via nedanstående länk.

Förfrågningsunderlag: https://www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/vardavtal/lov-vardval-stockholm/klinisk-neurofysiologi/

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2013-11-25

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 2016-0639