Region Stockholm IVA-sängar 2023,SLL319

IVA-sängar 2023,SLL319

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Upphandlingen utgör en ramavtalsupphandling och omfattar IVA-sängar med tillbehör för de upphandlande myndigheter.

Upphandlingen är uppdelad i nedanstående tre (3) produktområden.

• Delområde 1: IVA-säng med tillbehör

• Delområde 2: IVA-säng för tyngre brukare, med tillbehör

• Delområde 3: Tillbehör och reservdelar till befintlig utrustning

Upphandlingen utgör en ramavtalsupphandling och omfattar IVA-sängar med tillbehör.

Upphandlingen är uppdelad i nedanstående tre (3) produktområden.

• Delområde 1: IVA-säng med tillbehör

• Delområde 2: IVA-säng för tyngre brukare, med tillbehör

• Delområde 3: Tillbehör och reservdelar till befintlig utrustning

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-03-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Gotlands län, Stockholms län

Diarie-/referensnummer

23/15