Region Stockholm IVA-kuvöser SLL483

IVA-kuvöser SLL483

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Regionen önskar teckna ramavtal med en (1) leverantör av IVA-kuvöser.

Uppdraget innefattar att upphandling av IVA-kuvöser, förbrukningsmaterial, tillbehör, reservdelar, serviceavtal och utbildning för personal och MT-ingenjörer.

IVA-kuvöserna kommer främst att användas för intensivvård av barn födda från graviditetsvecka 22 på neonatalavdelningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2022-0260