Region Stockholm IT-system för distansmonitorering

IT-system för distansmonitorering

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Beställaren efterfrågar Leverantörer som kan leverera avancerade IT-system för distansmonitorering av patienter med tillhörande MT-utrustning (härefter Systemlösning). Beställaren inbjuder Er att lämna anbudsansökan om deltagande i förhandlat förfarande avseende rubricerad upphandling.

Beställaren avser att implementera en avancerad Systemlösning för distansmonitorering som ska stödja vården av patienter som fysiskt befinner sig utanför sjukhuset. Syftet är att kunna erbjuda effektiv vård i hemmet för patientgrupper som idag vårdas på sjukhuset. Flera av de patientgrupper som kommer att bli aktuella för distansmonitorering har hälsotillstånd som kräver kontinuerlig monitorering av parametrar som genererar vågformsdata och som behöver kunna granskas i nära realtid av vårdpersonalen på sjukhus och i primärvården.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2024-03-12)

Förfarande

Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling

Publicerad

2024-02-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2023-9901