Region Stockholm Intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning

Intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning

Region Stockholm, Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2013-12-06

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

0706-0590