Region Stockholm Instrument och reagens för analys av specifika proteiner

Instrument och reagens för analys av specifika proteiner

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Behovet avser ett helautomatiserat system inklusive reagens, för analys av immunglobuliner och komplementfaktorer. Analysprocessen ska vara integrerad på en och samma plattform. Till instrumentet ska även, reparationer, service, reservdelar och förbrukningsvaror såsom reagens, kalibratorer, kontroller etc. för alla analyter ingå.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-11-13

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

2022-27