Region Stockholm Instrument och reagens för analys av specifika proteiner

Instrument och reagens för analys av specifika proteiner

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Helautomatiserat system inklusive reagens, service, reservdelar och förbrukningsvaror.

Upphandlingen avser ett funktionsavtal där betalning sker som ett pris/test.

Vid avtalets upphörande hämtar leverantören tillbaka instrument etc.

Bakgrund:

Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK) är en funktion inom Karolinska Universitetssjukhuset.

Vid Klinisk immunologi Solna, en del av Karolinska Universitetslaboratoriet, utförs immunologiska analyser inom områdena allergi, autoimmunitet och inflammation. Arbetet är omväxlande med både manuellt- och automatiserat analysarbete med olika analystekniker såsom multiplex, immunfluorescens och ELISA.

Behovet avser ett helautomatiserat system inklusive reagens, för analys av immunglobuliner och komplementfaktorer. Analysprocessen ska vara integrerad på en och samma plattform. Till instrumentet ska även, reparationer, service, reservdelar och förbrukningsvaror såsom reagens, kalibratorer, kontroller etc. för alla analyter ingå i priset.

Marknadsanalys:

Under 2020 genomförde Karolinska en öppen upphandling av rubricerat helautomatiserat system.

Två företag inkom med anbud, Siemens Healthcare AB och AH Diagnostics, Siemens hade det lägsta priset och tilldelades därför avtal i upphandlingen.

Under 2021 ingick Karolinska avtal med Siemens Healthcare AB, ett avtal som nu 2022 har sagts upp i förtid

I och med ovanstående och verksamhetens fortsatta behov, har Karolinska för avsikt att ingå avtal med AH Diagnostics AB som har ett likvärdigt helautomatiserat system och som omedelbart kan kopplas in på uppsatt LIS-integration.

Bakgrund:

Karolinska Universitetslaboratoriet avser mot bakgrund av ovanstående att ingå avtal med AH Diagnostics AB. Totalt värde för avtalet beräknas till 6 500 000 SEK fördelat på 3+1+1 år.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2023-02-26

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2022-27