Region Stockholm Instrument för storskalig DNA sekvensering

Instrument för storskalig DNA sekvensering

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

GMCK har behov att investera i sekvenseringsteknologi som möjliggör storskalig DNA sekvensering på ett som är förenligt med EU-förordning 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik. Sekvenseringsteknologi ska möjliggöra flera olika typer av sekvenserings-baserade analyser, inklusive bred panelsekvensering, exomsekvensering samt helgenomsekvensering, för både ärftliga och

förvärvade diagnostiska frågeställningar.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-12-07

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2022-29