Region Stockholm Injektion- och infusionsartiklar 2022 SLL470 FSN 2022-0585

Injektion- och infusionsartiklar 2022 SLL470 FSN 2022-0585

Region Stockholm, Stockholm

Upphandlingen är uppdelad i nedanstående produktavsnitt:

Avsnitt 1.1 Infusionsaggregat

Avsnitt 1.2 Infusionskoppling

Avsnitt 1.3 Infusionskanyl

Avsnitt 1.4 Injektionskanyl

Avsnitt 1.5 Sprutor

Avsnitt 1.6 Beredningssystem

Avsnitt 1.7 Akupunkturnålar

Avsnitt 1.8 Vaccinmaterial

Avsnitt 1.9 Artärkanyler och artärkateterset samt ultraljudsprobeskydd

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

22/46