Region Stockholm Infusionssystem

Infusionssystem

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Anbudsinbjudan för sjukhushusövergripande infusionssystem

Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder härmed till anbudsgivning för upphandling av Leveransavtal gällande angiven funktion ( vidare kallad MTU) och användningsområde.

Karolinska Universitetssjukhuset söker med upphandlingen efter de mest kvalificerade Leverantörerna inom detta område. En mycket viktig framgångsfaktor för Verksamheten är att antagna Leverantörer kan upprätthålla ett långsiktigt och nära samarbete med fokus på största möjliga patientnytta.

Karolinska Universitetssjukhuset söker ett sjukhusövergripande infusionssystem.

Anbudsinbjudan för sjukhushusövergripande infusionssystem

Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder härmed till anbudsgivning för upphandling av Leveransavtal gällande angiven funktion ( vidare kallad MTU) och användningsområde.

Karolinska Universitetssjukhuset söker med upphandlingen efter de mest kvalificerade Leverantörerna inom detta område. En mycket viktig framgångsfaktor för Verksamheten är att antagna Leverantörer kan upprätthålla ett långsiktigt och nära samarbete med fokus på största möjliga patientnytta.Antagen Leverantör kommer att vara en mycket viktig partner med ett nära samarbete i Karolinska Universitetssjukhusets vårdflöde inom upphandlat område.

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet är Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska) inom Region Stockholm (RS) Organisationsnummer: 232100-0016.

Karolinska är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. Sjukhuset har ca 1 340 vårdplatser, producerar ca 97 000 vårdtillfällen per år, har ca 1,6 miljoner patientbesök per år, omsätter ca 18 miljarder per år och har ca 16 000 medarbetare. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Karolinska har som mål att vara ett av Europas ledande universitetssjukhus, och ställer därför också höga krav på leverantörer, varor och tjänster till sjukhuset. För att nå målen att köpa kostnadseffektiva produkter med hög prestanda är det av vikt att känna till vilka produkter som finns på marknaden, men också vilka typer av funktionslösningar våra leverantörer kan erbjuda.

För ytterligare information om Karolinska, se www.karolinska.se

Bakgrund

Karolinska har idag en enhetlig och sjukhusövergripande maskinpark avseende infusionssystem. Infusionssystemet i Huddinge har i stort uppnått sin tekniska livslängd då inga större återinvesteringar har gjorts, förutom för vissa undantag.

En enhetlig maskinpark möjliggör att mindre mängd utrustning totalt sett behövs. Nyttjandegraden av utrustningen är högre än om varje enskild verksamhet skulle tillgodose sitt egna behov. Av den anledningen anser Karolinska att upphandlingen även ska täcka behovet för Solna, maskinparken beräknas bytas ut under 2027. En enhetlig maskinpark innebär också en ökad flexibilitet då utrustning kan flyttas mellan verksamheter vid behov, tex under pandemin. Det innebär att personal som flyttas mellan verksamheter känner igen utrustningen och hur den används.

Upphandlingen kommer att möjliggöra för att Huddinge och Solna får tillgång till nästa generations infusionssystem. Och att Karolinska erhåller en enhetligt maskinpark när utbytet är klart.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-03-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2023-1000