Region Stockholm Information om kommande upphandlingar om spårunderhåll

Information om kommande upphandlingar om spårunderhåll

Region Stockholm, Trafiknämnden, Stockholm

Information inför trafikförvaltningens kommande upphandlingar av drift- och underhåll av spåranläggningar för järnvägsanläggningar respektive spårväg samt drift och underhåll av banunderbyggnad för tunnelbana, järnvägsanläggningar och spårväg.

Region Stockholm, trafikförvaltningen kommer under 2023 genomföra fem parallella upphandlingar inom området drift och underhåll av spåranläggningar. Genom detta informationsmeddelande önskar vi ge intresserade entreprenörer bättre möjlighet att förstå utformningen av kommande upphandlingar samt kunna planera sina resurser på ett bra sätt.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-01-15)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-11-17

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

22/59