Region Stockholm Individuellt stöd och coaching för chefer på Karolinska Universitetssjukhuset

Individuellt stöd och coaching för chefer på Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Den kommande upphandlingen avser upphandling av coaching för ledare/ledarstöd. Med ledarstöd avses individuell coaching som sätter fokus på ledarens förmåga att tänka nytt och agera annorlunda för att hitta lösningar på olika problem och frågeställningar. Coachingen ska baseras på utforskande och framåtsyftande frågor där den coachade söker kunskaper i sig själv med stöd av coachen. Rollen som ledare omfattar både chefer och andra grupper.

Anbudsinbjudan

Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder härmed till anbudsansökan inför upphandling av ramavtal gällande coachning för ledare till Karolinska Universitetssjukhuset.

Karolinska Universitetssjukhuset söker genom en selektiv upphandling den mest kvalificerade Leverantören inom detta område. En mycket viktig framgångsfaktor för Karolinska Universitetssjukhuset är att antagen Leverantör kan upprätthålla ett långsiktigt och nära samarbete med fokus på största möjliga patientnytta.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2023-01-18)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2022-12-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2022-8826