Region Stockholm Inbjudan till information och dialog om utredningen om den framtida ätstörningsvården för barn och vuxna

Inbjudan till information och dialog om utredningen om den framtida ätstörningsvården för barn och vuxna

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Inbjudan till information och dialog om utredningen om den framtida ätstörningsvården för barn och vuxna. Under mötet den 9 februari kommer vi att föra en muntlig dialog kring fråga 3, se frågor i TendSign. Denna fråga fokuserar på en nivåstrukturering inom området. Anmälan sker till terese.strenger@regionstockholm.se så snart som möjligt dock helst senast fredagen den 3 februari. Samtliga frågor vill vi ha skriftliga svar på senast den 23 februari. Mer information finns i underlaget i Tendsign.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-02-23)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-01-24

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

23/13