Region Stockholm Inbjudan till anbudsansökan avseende upphandling av ITV-anläggning

Inbjudan till anbudsansökan avseende upphandling av ITV-anläggning

Stockholms läns landsting, Trafiknämnden, Stockholm

Enbart leverantörer som var prekvalificerade i TransQ i kategori 4.19.8 Övervakningssystem och som kan leverera i Stockholm gavs möjlighet att lämna anbudsansökan i denna upphandling.

Upphandlingen omfattar erforderligt material såsom t.ex. kameror, monitorer samt tillhörande delar och reservdelar samt även utbildning.

(Periodiskt meddelande)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-06-25

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

TN 2022-0130