Region Stockholm HSN 2022-0429: Ersättningsetablering inom kirurgi

HSN 2022-0429: Ersättningsetablering inom kirurgi

Region Stockholm, Stockholm

Med anledning av inkommen anmälan från Berno Råsberg om ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, publiceras denna ansökningsinbjudan för överlåtelse av aktuell verksamhet samt tilldelning av samverkansavtal med ny vårdgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-14)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-07-21

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

22/66