Region Stockholm HS-C1.2 Frysförvaring blodkomponenter. Nytt rum för förvaring av blodplasma. 94110911

HS-C1.2 Frysförvaring blodkomponenter. Nytt rum för förvaring av blodplasma. 94110911

Region Stockholm, Stockholm

Upphandling av nytt rum för förvaring av blodplasma. Byggentreprenad, GE på fast pris. 94110911

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-05)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-11-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2022-1150