Region Stockholm HS - Åtgärder efter brandspjällsinventering – Entreprenad 2

HS - Åtgärder efter brandspjällsinventering – Entreprenad 2

Locum AB

HS - Åtgärder efter brandspjällsinventering – Entreprenad 2 (C1, C2, F2, K2, K3, K4).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-22)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-04-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2023-0290