Region Stockholm Höglyftande skjutstativtruckar - operationell leasing

Höglyftande skjutstativtruckar - operationell leasing

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

MediCarrier avser att upphandla två nya höglyftande skjutstativtruckar till vårt nybyggda höglager. Upphandlingen omfattar även option för MediCarrier att påkalla avrop av två ytterligare höglyftande skjutstativtruckar. Affärsmodellen är operationell leasing.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-17)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-09-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

22/85