Region Stockholm Höft- och knäprotesoperationer

Höft- och knäprotesoperationer

Region Stockholm, Stockholm

Stockholms läns landsting erbjuder, enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Höft- och knäprotesoperationer. Förfrågningsunderlag och ansökningsblankett finns att hämta via nedanstående länk.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2012-06-27

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 2017-0232