Region Stockholm Hjärtklaffproteser och plastikringar

Hjärtklaffproteser och plastikringar

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder er att lämna anbud på upphandlingen Hjärtklaffproteser och plastikringar för leverans till Karolinska Universitetssjukhuset. Upphandlingen är indelad i sju (7) separata produktgrupper.

Karolinska Universitetssjukhuset söker med upphandlingen efter de mest kvalificerade leverantörerna inom detta område. En mycket viktig framgångsfaktor för verksamheten är att antagna leverantörer kan upprätthålla ett långsiktigt och nära samarbete med fokus på största möjliga patientnytta. Antagna leverantör kommer att vara en mycket viktig partner med ett nära samarbete i Karolinska Universitetssjukhusets vårdflöde inom upphandlat område.

Karolinska avser att inom ramen för denna upphandling sluta ramavtal med en eller flera anbudsgivare avseende aktuella produktgrupper, enligt publicerad upphandlingsdokument.

Anbudsgivare förutsätts inhämta nödvändig information om upphandlingens villkor i annonserat underlag och löpande hantera alla frågeställningar i ärendet via frågor och svar i TendSign.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-07-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2022-9325