Region Stockholm Hjälpmedelscentralsverksamhet norra länet, SLL1120

Hjälpmedelscentralsverksamhet norra länet, SLL1120

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Denna upphandling avser hjälpmedelscentralsverksamhet i norra delen av Stockholms län. Uppdraget innebär att ställa hjälpmedel till förfogande för bland annat personer med rörelsenedsättning, som är i behov av hjälpmedel. För fullständig information om uppdraget se upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-21)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-17

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 2021-2314