Region Stockholm Helhetslösning för syndromisk testning i luftvägsprov och cerebrospinalvätska

Helhetslösning för syndromisk testning i luftvägsprov och cerebrospinalvätska

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Karolinska har för avsikt att upphandla en gemensam lösning med breda syndromiska paneler som inkluderar vanliga smittämnen inom två olika diagnostikområden:

1. smittämnen i luftvägsprov

2. smittämnen i cerebrospinalvätska.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-07-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2022-10