Region Stockholm Hearing inför upphandling av Öppenvårdskuvöser och IVA-kuvöser

Hearing inför upphandling av Öppenvårdskuvöser och IVA-kuvöser

Region Stockholm, Stockholm

Region Stockholm har för avsikt att upphandla öppenvårdskuvöser, SLL484 och IVA-kuvöser, SLL483 under 2022/2023.

Region Stockholm bjuder in leverantörer till hearing med syfte att öka kunskapen om marknaden och de öppenvårds- och IVA-kuvöser som finns inom området genom att ta del av branschens kunskaper om vad marknaden kan leverera.

Informationen från hearingen avser att ge Region Stockholm produktinformation i förberedelserna med att skapa tydliga, transparenta och proportionerliga upphandlingsdokument. Detta är leverantörernas tillfälle att ge regionen information som är av vikt för att de kommande upphandlingarna ska få ett bra resultat.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-09-09)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-08-31

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer