Region Stockholm Hearing inför upphandling av Näringspreparat SLL980

Hearing inför upphandling av Näringspreparat SLL980

Region Stockholm, Stockholm

Region Stockholm har för avsikt att upphandla Näringspreparat SLL980 under år 2023.

Region Stockholm bjuder in leverantörer till hearing med syfte att öka kunskapen om marknaden och de nyheter som finns inom området genom att ta del av branschens kunskaper om vad marknaden kan leverera.

Informationen från hearingen avser att ge Region Stockholm produktinformation i förberedelserna med att skapa tydliga, transparenta och proportionerliga upphandlingsdokument. Detta är leverantörernas tillfälle att ge regionen information som är av vikt för att kommande upphandling ska få ett bra resultat.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-03-07)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-02-24

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer