Region Stockholm Hearing inför upphandling av Lågtemperatursterilisatorer samt förbrukning, SLL447

Hearing inför upphandling av Lågtemperatursterilisatorer samt förbrukning, SLL447

Region Stockholm, Stockholm

Region Stockholm har för avsikt att upphandla Lågtemperatursterilisatorer, SLL447 under år 2023. Med Lågtemperatursterilisatorer avses utrustning för sterilisering av temperaturkänsligt material, förbrukning, tillbehör, reservdelar, utbildning service och support.

Region Stockholm bjuder in leverantörer till hearing med syfte att öka kunskapen om marknaden och de lågtemperatursterilisatorer som finns inom området genom att ta del av branschens kunskaper om vad marknaden kan leverera.

Informationen från hearingen avser att ge Region Stockholm produktinformation i förberedelserna med att skapa tydliga, transparenta och proportionerliga upphandlingsdokument. Detta är leverantörernas tillfälle att ge regionen information som är av vikt för att kommande upphandling ska få ett bra resultat.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-11-01)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-10-24

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer