Region Stockholm Handleds-och fingerortoser och axelslyngor 2023, SLL541

Handleds-och fingerortoser och axelslyngor 2023, SLL541

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Upphandlingen utgör en ramavtalsupphandling och omfattar handleds-och fingerortoser samt axelslyngor till ett antal upphandlande myndigheter inom Region Stockholm. Upphandlingen är indelad i två delområden:

- Delområde 1; Handleds- och fingerortoser samt axelslyngor

- Delområde 2; Material för egentillverkning

Samtliga efterfrågade produkter avser patientbehov på upp till sex månader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2023-0023