Region Stockholm Hälsoutmaning SLL1646

Hälsoutmaning SLL1646

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Upphandlingen avser aktivitetsutmaning riktad till de anställda inom Region Stockholm och anställda på arbetsplatser som har vårdavtal med Region Stockholm.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-09)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-12-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2022-0201