Region Stockholm Granskningsbord 2023, SLL2058

Granskningsbord 2023, SLL2058

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, STOCKHOLM

Region Stockholm har för avsikt att upphandla granskningsbord.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-01-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2023-0120