Region Stockholm Förstorande videosystem och läsmaskiner

Förstorande videosystem och läsmaskiner

Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholm

Upphandling av förstorande videosystem och läsmaskiner till Stockholms Läns Sjukvårdsområde och Region Gotland.Lot nr.: 1

Administrativa villkor och krav på anbudsgivaren

Upphandling av förstorande videosystem och läsmaskiner.

Last tender date: 04/04/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Stockholms läns sjukvårdsområde

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/29/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Anbudsområde 1: Hopfällbart/bärbart förstoringssystem med läskamera och skärm 12-13,9"

Hopfällbart/bärbart förstoringssystem med läskamera och skärm 12-13,9"

Last tender date: 04/04/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Stockholms läns sjukvårdsområde

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/29/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

Anbudsområde 2: Hopfällbart/bärbart förstoringssystem med läskamera och skärm 12-13,9" (HDMI in)

Hopfällbart/bärbart förstoringssystem med läskamera och skärm 12-13,9" (HDMI in)

Last tender date: 04/04/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Stockholms läns sjukvårdsområde

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/29/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 4

Anbudsområde 3: Hopfällbart/bärbart förstoringssystem med läskamera, uppläsningsfunktion och skärm 12-13,9"

Hopfällbart/bärbart förstoringssystem med läskamera, uppläsningsfunktion och skärm 12-13,9"

Last tender date: 04/04/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Stockholms läns sjukvårdsområde

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/29/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 5

Anbudsområde 4: Hopfällbart/bärbart förstoringssystem med läskamera och skärm 15-16,9" (HDMI in)

Hopfällbart/bärbart förstoringssystem med läskamera och skärm 15-16,9" (HDMI in)

Last tender date: 04/04/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Stockholms läns sjukvårdsområde

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/29/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 6

Anbudsområde 5: Hopfällbart förstoringssystem med läskamera, läsbord, uppläsningsfunktion och skärm 15-16,9"

Hopfällbart förstoringssystem med läskamera, läsbord, uppläsningsfunktion och skärm 15-16,9"

Last tender date: 04/04/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Stockholms läns sjukvårdsområde

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/29/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 7

Anbudsområde 6: Hopfällbart förstoringssystem med läskamera, läsbord och skärm 17-19,9"

Hopfällbart förstoringssystem med läskamera, läsbord och skärm 17-19,9"

Last tender date: 04/04/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Stockholms läns sjukvårdsområde

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/29/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 8

Anbudsområde 7: Förstoringssystem med läskamera, läsbord och skärm 22-24"

Förstoringssystem med läskamera, läsbord och skärm 22-24"

Last tender date: 04/04/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Stockholms läns sjukvårdsområde

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/29/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 9

Anbudsområde 8: Förstoringssystem med läskamera, läsbord, uppläsningsfunktion och skärm 22-24"

Förstoringssystem med läskamera, läsbord, uppläsningsfunktion och skärm 22-24"

Last tender date: 04/04/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Stockholms läns sjukvårdsområde

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/29/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 10

Anbudsområde 9: Förstoringssystem enkelt, med läskamera, läsbord och skärm 22-24"

Förstoringssystem enkelt, med läskamera, läsbord och skärm 22-24"

Last tender date: 04/04/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Stockholms läns sjukvårdsområde

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/29/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 11

Anbudsområde 10: Bärbar förstorings- och avståndskamera med uppläsningsfunktion, kopplingsbar till dator

Bärbar förstorings- och avståndskamera med uppläsningsfunktion, kopplingsbar till dator

Last tender date: 04/04/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Stockholms läns sjukvårdsområde

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/29/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 12

Anbudsområde 11: Handhållet förstoringssystem med kamera och skärm 5-6,9”

Handhållet förstoringssystem med kamera och skärm 5-6,9”

Last tender date: 04/04/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Stockholms läns sjukvårdsområde

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/29/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 13

Anbudsområde 12: Handhållet förstoringssystem med kamera och skärm 7-8,9”

Handhållet förstoringssystem med kamera och skärm 7-8,9”

Last tender date: 04/04/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Stockholms läns sjukvårdsområde

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/29/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 14

Anbudsområde 13: Handhållet förstoringssystem med kamera och skärm 9-10,9”

Handhållet förstoringssystem med kamera och skärm 9-10,9”

Last tender date: 04/04/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Stockholms läns sjukvårdsområde

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/29/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 15

Anbudsområde 14: Stationär läsmaskin (avancerad)

Stationär läsmaskin (avancerad)

Last tender date: 04/04/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Stockholms läns sjukvårdsområde

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/29/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 16

Anbudsområde 15: Stationär läsmaskin (enkel)

Stationär läsmaskin (enkel)

Last tender date: 04/04/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Stockholms läns sjukvårdsområde

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/29/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 17

Anbudsområde 16: Handhållen läsmaskin

Handhållen läsmaskin

Last tender date: 04/04/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Stockholms läns sjukvårdsområde

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/29/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 18

Obligatoriska krav alla anbudsområden

Obligatoriska krav för samtliga anbudsområden

Last tender date: 04/04/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Stockholms läns sjukvårdsområde

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/29/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 19

Anbudspriser

Anbudspriser

Last tender date: 04/04/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Stockholms läns sjukvårdsområde

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11137&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/29/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Gotlands län, Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SLSO 2023-1625