FORS

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

I dag används röntgengenomlysning för att navigera med katetrar i kärl. En helt ny metod är utvecklad av Philips Medical Systems där fiberoptik (Fiber Optic RealShape, FORS) används för att följa ledare och kateterisera kärl utan röntgengenomlysning vilket reducerar stråldos för patient och personal. En fiberoptisk kabel används istället för vanlig ledare under interventionen och kan registreras mot både 2D- och 3D-underlag så man vet var spets befinner sig med sub-mm precision. På så sätt kan man göra stora delar av ingreppet utan strålning samtidigt som man i realtid kan navigerar i komplexa anatomier på ett bättre sätt än med traditionell genomlysning.

FORS kan enbart integreras med Philips Azurion angiosystem. Det finns ingen annan leverantör på marknaden som har en liknande metod och därför är det enbart Philips som kan leverera ett FORS-system till Karolinska

Ett Azurion-system är inköpt och kommer att installeras sommaren 2023 i Solna.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2023-08-26

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2023-6507