Region Stockholm Förmedling av julbord

Förmedling av julbord

Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholm

SLSO bjuder in till att lämna anbud på Förmedling av Julbord enligt denna anbudsförfrågan. Förmedlingstjänsten innebär att förmedla julbord enligt avropande enhets önskemål, sköta beställning och fakturering. Med förmedling menar SLSO en bokningstjänst av julbord på restauranger som serverar julbord.

SLSO bjuder in till att lämna anbud på Förmedling av Julbord enligt denna anbudsförfrågan. Förmedlingstjänsten innebär att förmedla julbord enligt avropande enhets önskemål, sköta beställning och fakturering. Med förmedling menar SLSO en bokningstjänst av julbord på restauranger som serverar julbord.

Upphandlingens områden och omfattning

SLSO bjuder in till att lämna anbud på Förmedling av julbord enligt denna anbudsförfrågan. Förmedlingstjänsten innebär att förmedla julbord enligt avropande enhets önskemål, sköta beställning och fakturering. Med förmedling menar SLSO en bokningstjänst av julbord på restauranger som serverar julbord.

SLSO har för avsikt att upphandla och teckna ramavtal med en förmedlare av rubricerad tjänst. Avrop, dvs beställning av julbord, sker från de olika verksamheterna inom SLSO.

SLSO kommer att anta en leverantör för hela uppdraget.

SLSO uppskattar avtalsvärdet för en fyra års period till 16 miljoner kronor. Den totala beställningsbara omfattningen för hela ramavtalsperioden uppgår till maximalt 24 miljoner kronor. Beställaren kommer att göra avrop vartefter behov uppstår. Någon viss volym kan inte garanteras.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SLSO 2023-1173