Region Stockholm Förhandsmeddelande gällande RFI av pendeltågstrafiken (E49)

Förhandsmeddelande gällande RFI av pendeltågstrafiken (E49)

Region Stockholm, Trafiknämnden, Stockholm

Trafikförvaltningen kommer inom kort bjuda in till marknadsdialog i samband med

studie inför kommande upphandling av pendeltågstrafiken.

Avsikten är att upphandla ny trafikaffär för pendeltågstrafiken. I samband med studien

inför kommande upphandling av nämnd pendeltrafik är trafikförvaltningen mån om att få del av

marknadens erfarenheter, tankar och förslag vad gäller hur upphandlingen och affären

bör utformas.

(Förhandsannons)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2023-06-24

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

TN 2023-0719