Region Stockholm Förhandinsyn kallelse- och bråklarmssystem

Förhandinsyn kallelse- och bråklarmssystem

Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholm

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering avses användas i enlighet med LOU

6 kap. 14§ eftersom endast Ascom Sweden AB anses vara aktuella som leverantör på

grund av tekniska skäl. Detta eftersom det befintliga systemet är levererat av Ascom

Sweden AB och behöver utökas. Eftersom Ascom Sweden ABs kallelse- och

bråklarmsystem är en tekniskt avancerad lösning som endast befintligt leverantör

erbjuder utökning av så saknas konkurrens av tekniska skäl.

Ett kallelse- och bråklarmssystem är ett signalsystem som ger personal möjlighet att

hantera patientanrop och larm av olika slag. För att vård ska kunna bedrivas på ett

patientsäkert sätt behöver ett väl fungerade kallelse- och bråklarmssystem finnas. I

Psykiatri Södra Stockholms lokaler på Nacka sjukhus finns ett kallelse- och

bråklarmssystem för 96 vårdplatser från Ascom Sweden AB under 2019-20.

Det finns behov av kallelse- och bråklarmssystem för ytterligare ca 40 vårdplatser i

Psykiatri Södra Stockholms lokaler på Nacka sjukhus. För att garantera en säker

arbetsmiljö för personalen och för maximera patientsäkerheten, är det nödvändigt att

ha ett och samma system i lokalerna. Detta eftersom system av olika fabrikat inte

kommunicerar med varandra, och larm från det ena systemet skulle därmed inte synas

på avdelningar där det andra systemet används. Detta är både en patientsäkerhetsrisk

och en arbetsmiljörisk.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-07-01

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SLSO 2022-1853