Region Stockholm Förfrågan om information för synhabilitering och -rehabilitering, syncentralsverksamheten

Förfrågan om information för synhabilitering och -rehabilitering, syncentralsverksamheten

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Förfrågan om information till utredning inför kommande avtal för synhabilitering och -rehabilitering, syncentralsverksamheten.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-02-23)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-02-09

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

23/17