Region Stockholm Förbrukningsmaterial hjärt- lungmaskin Perkutana femorala artär och venkanyler

Förbrukningsmaterial hjärt- lungmaskin Perkutana femorala artär och venkanyler

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

En av tre upphandlingar för förbrukning hjärt- och lungmaskiner. Perkutana kanyler (ven- och artärfemoralis-kanyler) med särskilda mini diametrar, används för perfusion.Lot nr.: 1

MTU/MTP (1)

Upphandlingen innefattar: Förbrukningsmaterial perkutana femorala artär-och venkanyler  Femorala perkutankanyler enligt: Femoral venkanyl, multistage 19-25 fr Femoral artärkanyl 19 -21 Fr Bicaval venkanyl 25-29 Fr Insertion kit för perkutan femoral kanylering

Last tender date: 02/14/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Karolinska Universitetssjukhuset

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6218

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6218&GoTo=TenderLot nr.: 2

MTU/MTP (2)

Upphandlingen innefattar: Förbrukningsmaterial perkutana femorala artär-och venkanyler  Femorala perkutankanyler enligt: Femoral venkanyl, multistage 19-25 fr Femoral artärkanyl 19 -21 Fr Bicaval venkanyl 25-29 Fr Insertion kit för perkutan femoral kanylering

Last tender date: 02/14/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Karolinska Universitetssjukhuset

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6218

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6218&GoTo=TenderLot nr.: 3

Generella krav (1)

Upphandlingen innefattar: Förbrukningsmaterial perkutana femorala artär-och venkanyler  Femorala perkutankanyler enligt: Femoral venkanyl, multistage 19-25 fr Femoral artärkanyl 19 -21 Fr Bicaval venkanyl 25-29 Fr Insertion kit för perkutan femoral kanylering

Last tender date: 02/14/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Karolinska Universitetssjukhuset

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6218

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6218&GoTo=TenderLot nr.: 4

MTU/MTP (3)

Upphandlingen innefattar: Förbrukningsmaterial perkutana femorala artär-och venkanyler  Femorala perkutankanyler enligt: Femoral venkanyl, multistage 19-25 fr Femoral artärkanyl 19 -21 Fr Bicaval venkanyl 25-29 Fr Insertion kit för perkutan femoral kanylering

Last tender date: 02/14/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Karolinska Universitetssjukhuset

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6218

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6218&GoTo=TenderLot nr.: 5

MTU/MTP (4)

Upphandlingen innefattar: Förbrukningsmaterial perkutana femorala artär-och venkanyler  Femorala perkutankanyler enligt: Femoral venkanyl, multistage 19-25 fr Femoral artärkanyl 19 -21 Fr Bicaval venkanyl 25-29 Fr Insertion kit för perkutan femoral kanylering

Last tender date: 02/14/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Karolinska Universitetssjukhuset

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6218

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6218&GoTo=Tender

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-01-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2023-9089