Region Stockholm Färdtjänsttaxi 2023

Färdtjänsttaxi 2023

Stockholms läns landsting, Färdtjänstnämnden, STOCKHOLM

Upphandling av nytt färdtjänstavtal för 2023-2026.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FTN 2022-0012