Region Stockholm Externremiss inför upphandling av Företagshälsovård, SLL1328

Externremiss inför upphandling av Företagshälsovård, SLL1328

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Externremiss inför upphandling av Företagshälsovård, SLL1328

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-06-16)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-05-31

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2023-0205