Region Stockholm Externremiss inför upphandling av Bencement, SLL587

Externremiss inför upphandling av Bencement, SLL587

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Externremiss inför upphandling av Bencement, SLL587

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-11-23)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-11-15

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2022-0379