Region Stockholm Extern remiss upphandling Daisyspelare, fickminne och inspelningspenna

Extern remiss upphandling Daisyspelare, fickminne och inspelningspenna

Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholm

SLSO har påbörjat en upphandling av Daisyspelare, fickminne och inspelningspenna.

Extern remiss innebär att potentiella leverantörer får möjlighet att lämna synpunkter på upphandlingsunderlaget innan den annonseras.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-18)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2022-11-03

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

22/67