Region Stockholm Extern remiss: Tillverkning av formgjutna sitsar

Extern remiss: Tillverkning av formgjutna sitsar

Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholm

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) / Hjälpmedel Stockholm arbetar med en upphandling av tillverkning av formgjutna sitsar, och skickar härmed delar av upphandlingsdokumenten på extern remiss.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-15)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2022-06-08

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

22/39