Region Stockholm Extern remiss: Tens och inkontinensstimulatorer

Extern remiss: Tens och inkontinensstimulatorer

Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholm

Extern remiss: Tens och inkontinensstimulatorer

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-14)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2022-12-01

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

22/78