Region Stockholm Extern Remiss Regiongemensam upphandlings- och avtalstjänst, SLL2061

Extern Remiss Regiongemensam upphandlings- och avtalstjänst, SLL2061

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Upphandlingsavdelningen vid serviceförvaltningen, Region Stockholm, efterfrågar synpunkter inför upphandling av en regiongemensam upphandlings- och avtalstjänst, som avses implementeras hos Regionens nämnder (inklusive förvaltningar) och bolag som anges i underlaget.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-04-12)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-03-14

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

RS 2022-0578