Region Stockholm Extern remiss: Kravspecifikation tidshjälpmedel- klockor

Extern remiss: Kravspecifikation tidshjälpmedel- klockor

Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholm

Vi skickar härmed delar av upphandlingsdokumenten på remiss. Extern remiss innebär att potentiella leverantörer får möjlighet att lämna synpunkter på upphandlingsunderlaget innan den annonseras.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-08)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2023-12-11

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Gotlands län, Stockholms län

Diarie-/referensnummer

23/87